Rozhovory Ankety Nepublikované texty
  • Chůze po vodách, (básně, 2008)
  • Molitanové labutě, ukázka z rukopisu románu z r. 1995 (úryvky vyšly v časopisech
    Revolver revue č. 55/2004 a Pandora 15/2007)
  • Poezie, (výběr z veršů z let 1983 - 1993)